+421 905 896 583      info@sk-aka.eu

Platba za tábor 2022

Prosím uhradiť platbu za denný alebo pobytový tábor cez bankový prevod: na účet ŠK AKA : 2620099522/ 1100, IBAN: SK75 1100 0000 0026 2009 9522 .

Uviesť do správy pre prijímateľa : ,,meno dieťaťa a termín turnusu TT (1,2,3,4,5,)“.

Suma: denný tábor na 5 dní: 80€, pobytový  Skalka 160€, Vyšná Boca 150€ atléti UMB a 170€ ostatní.

Pri nástupe do tábora denného aj pobytového je potrebné preukázať potvrdenie o úhrade platby za tábor.

Poprosíme aj o fakturačné údaje pred nástupom do tábora, ak si uplatňujete rekr. poukaz v práci. Faktúru vám vystavíme a dáme na konci pobytu. 🙂