+421 905 896 583      info@sk-aka.eu
Využite rekreačný poukaz

Faktúra  na uplatnenie si rekreačného poukazu od zamestnávateľa

Ak si uplatňujete nárok na preplatenie časti rekreácie vášho dieťaťa, potrebujeme na vystavenie faktúry tieto fakturačné údaje:

 

Meno a priezvisko žiadateľa o faktúru…………………………………………………………..

Číslo OP:…………………………………………………………………………………………………………

Trvalé bydlisko:…………………………………………………………………………………………………………….

Meno dieťaťa ak sa nezhoduje so žiadateľom……………………………………………………………………

Sumu /ak boli na dennom tábore tak spolu s pobytovým/……………………………………………………

Prosím čo najskôr poslať údaje a sumu za tábor uhradiť cez bankový prevod . Potvrdením sa preukážete pri nástupe do tábora a bude súčasťou faktúry pre zamestnanca. Faktúru Vám dáme posledný deň pobytu Vášho dieťaťa v tábore.