2% dane za rok 2023

Športový klub AKA  si dovoľuje oboznámiť svojich klientov, že môžu poukázať 2% / prípadne 3% / dane Športovému klubu AKA, so sídlom Lipová 54, 97409 Banská Bystrica aj v tomto roku 2023 za daňové obdobie 2022.

Vyhlásenie 2% za rok 2022 ŠK AKA.

  • Právna forma: občianske združenie,
  • IČO: 42006546,
  • na účet 2620099522/ 1100,
  • IBAN: SK75 1100 0000 0026 2009 9522

Vážení rodičia a priatelia Tenis tábora!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš Tenis tábor. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie programovej stránky letného tábora
  • uhradenie denného, alebo pobytového tábora pre vaše dieťa, prípadne dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, prispejete vašemu, alebo inému dieťaťu na letný tábor.

Ďakujeme! 🙂