+421 905 896 583      info@sk-aka.eu

Faktúra  na uplatnenie si rekreačného poukazu od zamestnávateľa

Ak si uplatňujete nárok na preplatenie časti rekreácie vášho dieťaťa, potrebujeme na vystavenie faktúry tieto fakturačné údaje:   Meno a priezvisko žiadateľa o faktúru………………………………………………………….. Číslo OP:………………………………………………………………………………………………………… Trvalé bydlisko:……………………………………………………………………………………………………………. Meno dieťaťa ak sa…

Platba za tábor 2021

Prosím uhradiť platbu za denný alebo pobytový tábor cez bankový prevod: na účet ŠK AKA : 2620099522/ 1100, IBAN: SK75 1100 0000 0026 2009 9522 . Uviesť do správy pre…